Gastland Denemarken
De ervaring leert hoe belangrijk het is om buiten je eigen organisatie te kijken, om te vergelijken, samen te werken en kennis te delen. Daartoe zijn er de afgelopen jaren verschillende internationale sprekers te gast geweest op het congres. Vanaf dit jaar pakken we dat meer gestructureerd en grootser aan: naar voorbeeld van het driejaarlijkse Deutsches Bibliothekskongress Leipzig introduceren we het concept van een gastland op het Nationale Bibliotheekcongres.

We hebben Denemarken gekozen als gastland voor deze jeugdeditie van het congres. Denemarken en Nederland lijken in veel opzichten op elkaar: West-Europees, aan de kleine kant, met een relatief klein taalgebied en beiden kennen een florerend bibliotheeknetwerk.

We hopen met dit nieuwe initiatief meer en intensievere contacten en samenwerkingsverbanden tussen de twee landen te bewerkstelligen. We hopen dat de congresdeelnemers enerzijds komen luisteren, maar anderzijds ook in gesprek gaan met hun buitenlandse evenknie over het onderwerp jeugd en zij op deze manier hun eigen situatie kunnen toetsen.

Tijdindeling
De globale tijdindeling van het congres is als volgt:

09.00 uur Inloop en ontvangst
10.30 uur Start plenair programma
12.30 uur Start deelsessies
12.30-14.00 uur Lunch
17.00 uur Borrel
17.30 uur                   Verkiezing Beste Bibliotheek van Nederland 2017, en
  prijsuitreiking Beste Bibliotheek en Beste Bibliothecaris         
18.00 uur Diner
20.00 uur Afterparty


Plenaire programma
Tako Rietveld (kindercorrespondent.nl) is moderator en de volgende kinderen gaan hem hierbij helpen:
Jan Dirk(Voorleeskampioen), Yassine (Kinderburgemeester Gouda), Blossom (Eerste Kinderdirecteur Bibliotheek), Sien (Kinderdirecteur IJmond), Loujein (Wereldvlogger vanuit Syrie), Jord en Matthias (Scholengemeenschap Vincent van Gogh , Assen) en Luuk van den Wildenberg (Prins Carnaval Oeteldonk / Den Bosch)

Keynote Stine Jensen filosofeert met ons over de vraag: Wat hebben kinderen aan vaardigheden en kennis nodig voor de toekomst? Daarnaast zullen verschillende sprekers, waaronder Jan Terlouw, ons meenemen in de wereld van het kind vanuit hun eigen invalshoek.

Deelsessies
Het middagprogramma is samengesteld uit de ingediende voorstellen. 
Klik hier voor een overzicht van alle deelsessies. 
Klik hier voor het blokkenschema van het programma. 

Studiogesprekken
In de welbekende studiogesprekken gaat radio- en televisiemaker Petra Possel op zoek naar persoonlijke drijfveren, visie en motivatie van een aantal bijzondere gasten. Op de sprekerspagina treft u profielen van de studiogasten van 2017: Jan Terlouw, Jet van Overeem en Sytse Wilman.